HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Sáng nay 04/03/2019 , Liên Đoàn vật lý Địa chất tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

Sáng nay 26/02/2019 Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội nghị tập huấn công tác An toàn lao
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

HỘI THAO CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ II NHIỆM KY 2018 – 2023

Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần
HỘI THAO CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ II NHIỆM KY 2018 – 2023

LỄ TUYÊN DƯƠNG – KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2017 – 2018

Sáng ngày 26/7/2018, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi
LỄ TUYÊN DƯƠNG – KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2017 – 2018

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020

         Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-CĐĐCKS ngày 28/3/2018 của Công đoàn Tổng cục Địa chất và
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1967: Cục vật lý, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967...

Năng lực