KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Liên đoàn Vật lý Địa chất, Ban Kiểm tra sát hạch
KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC ĐỊA NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-VLĐC ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý
CÔNG TÁC KIỂM TRA THỰC ĐỊA NĂM 2020

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-VLĐC, ngày 19/5/2020 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất về việc
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Liên đoàn Vật lý Địa chất, ông Lại Hồng Thanh –
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

DANH SÁCH ĐƯỢC PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Ngày 05/5/2020, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã có thông báo số 136/TB-VLĐC về việc Tuyển dụng viên chức
DANH SÁCH ĐƯỢC PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT LẦN THỨ XXI , NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Liên đoàn, Đảng bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất đã
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT LẦN THỨ XXI , NHIỆM KỲ 2020 – 2025

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (LẦN 2)

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (LẦN 2)

Cán bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất hưởng ứng ngày ‘Toàn dân hiến máu tình nguyện’ năm 2020

Sáng ngày 7/4, tại Hà Nội, một số cán bộ thuộc Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tham gia
Cán bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất hưởng ứng ngày ‘Toàn dân hiến máu tình nguyện’ năm 2020

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1967: Cục vật lý, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967...

Năng lực
0

Năng lực nhân sự

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM DƯỚI 5…