TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN 428 Lite

Chức năng: Đo địa chấn đa kênh trên đất liền phục vụ điều tra địa chất và tìm
TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN 428 Lite

HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2020

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm
HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2020

HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2020

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm
HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2020

TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN 428 Lite

TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN 428 Lite Chức năng: Đo địa chấn đa kênh trên đất liền phục vụ điều
TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN 428 Lite

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 5 NĂM (2015 – 2020) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020 – 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 5 NĂM (2015 – 2020) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020 – 2022.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 07 và 08 tháng 7 năm 2020, tại Hội trưởng Tổng cục, số 6 Phạm Ngũ Lão,
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất nhiệm kỳ 2020 –
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1967: Cục vật lý, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967...

Máy, thiết bị
0

TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN 428 Lite

Chức năng: Đo địa chấn đa kênh trên đất liền phục vụ điều tra địa chất và tìm kiếm, đánh…

Năng lực
0

Năng lực nhân sự

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM DƯỚI 5…