MÁY ĐO TỪ ĐƯỜNG BỘ MINIMAG

Chức năng: Đo từ trường phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về khoán sản,
MÁY ĐO TỪ ĐƯỜNG BỘ MINIMAG

MÁY ĐO PHỔ GAMMA GAMMASURVEYOR

Chức năng: Là máy đo phổ gamma phục vụ công tác điều tra địa chất về khoáng sản,
MÁY ĐO PHỔ GAMMA GAMMASURVEYOR

MÁY ĐO SUẤT LIỀU DKS-96

Chức năng: Là máy đo suất liều gamma phục vụ công tác điều tra địa chất khoáng sản,
MÁY ĐO SUẤT LIỀU DKS-96

TRẠM MÁY ĐO ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN ROBERTSON

Chức năng: Đo địa vật lý dọc thành lỗ khoan phục vụ công tác điều tra cơ bản
TRẠM MÁY ĐO ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN ROBERTSON

MÁY ĐO RADON RAD7

Chức năng: Là máy đo radon, thoron trong không khí, đất, nước phục vụ công tác điều tra
MÁY ĐO RADON RAD7

NGÀY HỘI HIẾN MÁU “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”

Thực hiện công văn số 07/CĐĐCKS-ĐTNTC ngày 25/01/2021 về việc phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện công tác
NGÀY HỘI HIẾN MÁU “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”

TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN BIỂN ĐA KÊNH

Chức năng: Đo địa chấn đa kênh trên biển phục vụ công tác điều tra cơ bản địa
TRẠM ĐO ĐỊA CHẤN BIỂN ĐA KÊNH

MÁY ĐO ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN GEOVISTA

Chức năng: Đo địa vật lý dọc thành lỗ khoan phục vụ công tác điều tra cơ bản
MÁY ĐO ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN GEOVISTA

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1967: Cục vật lý, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967...

Tin mới cập nhật

Máy, thiết bị
Năng lực
0

Năng lực nhân sự

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM DƯỚI 5…