HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI VÀ CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 08/03/2021 và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 607/ĐCKS-VP ngày 12/03/2021 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã phổ biến, quán triệt nội dung, yêu cầu của các công văn nói trên tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong các phòng ban, đơn vị; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới đồng thời tiến hành treo bằng rôn, pano, áp phích tại khuôn viên làm việc của Liên đoàn nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2021.

Hình ảnh áp phích tuyên truyền

                                                                                                                                      Nguồn: Liên đoàn Vật lý ĐỊa chất./.

Share.

1 phản hồi

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn