Công tác tuyển dụng viên chức năm 2023

Pinterest LinkedIn Tumblr +

            Căn cứ Công văn số 1770/ĐCVN-TCCB ngày 18/09/2023 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023;    

           Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-VLĐC, ngày 16/11/2023 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2023 và Quyết định số 398/QĐ-HĐXTDVC ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng viên chức về việc thành lập Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2023,

            Sáng ngày 04/12/2023, tại trụ sở Liên đoàn Vật lý Địa chất, Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2023, đã tiến hành các thủ tục để Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2023.

            Đợt tuyển dụng viên chức này nhằm lựa chọn những người lao động có hợp đồng tại Liên đoàn và các lao động bên ngoài có trình độ chuyên môn và năng lực đảm nhiệm các vị trí việc làm mà Liên đoàn có nhu cầu tuyển dụng bổ sung.

            Tham gia xét tuyển có 06 ứng viên vào các vị trí Tổng hợp, Chuyên viên, Kế hoạch, Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III.

Buổi Kiểm tra sát hạch đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

 Một số hình ảnh của buổi Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2023.

                                                                                                                                      Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn