Hội nghị toàn quốc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 13)”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

     Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 16 nghìn 242 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

             Tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, hội nghị được kết nối tới hơn 100 điểm cầu. Trong đó có điểm cầu tại Liên đoàn Vật lý Địa chất. 

            Dự hội nghị tại điểm cầu Liên đoàn có Đồng chí Lại Mạnh Giàu – Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng, đồng chí Kiều Huỳnh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng, các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể Đảng viên của Liên đoàn.

            Các nội dung được truyền đạt bao gồm:

            Quán triệt Nghị quyết số 43 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, phương thức quan trọng để phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là: Đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống của nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng giữ vai trò quan trọng và cả hệ thống chính trị… Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

            Quán triệt Nghị quyết số 42 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ nêu rõ những điểm mới mang tính tổng thể, hệ thống, toàn diện. Về nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chính sách xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tăng cường truyền thông, quyết tâm xây dựng và thực hiện chính sách xã hội theo hướng bền vững. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, đảm bảo đồng bộ thống nhất khả thi phù hợp và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần tiếp tục nâng cao mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi để có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe nhà ở, giáo dục đào tạo, việc làm, sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội.

            Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

            Truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Nghị quyết số 45 đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cấp uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, nhất là việc tuyên truyền thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. 

            Thông qua hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) giúp cấp ủy, các chi bộ và cán bộ, đảng viên trong Liên đoàn nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. 

            Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Một số hình ảnh của Hội nghị tại Liên đoàn:

                                                                                                                                      Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

 

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn