Hội Nghị Thông Tin Chuyên Đề Quý I Năm 2024

Pinterest LinkedIn Tumblr +
         Thực hiện Công văn số 49-CV/ĐU ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Đảng Ủy Cục Địa chất Việt Nam về việc triệu tập dự Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 do Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung Ương chủ trì triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Sáng ngày 10/4/2024 Đảng ủy Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức cho tất cả các Đảng viên trực thuộc các Chi bộ trong Liên đoàn được tham gia học tập các chuyên đề với hình thức trực tuyến kết nối đến điểm cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

                                                                               Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 2 chuyên đề về: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

                                                                   PGS.TS Tạ Ngọc Tấn trình bày trực tuyến tại Hội nghị

             Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Tạ Ngọc Tấn đã thông tin chuyên đề về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

                                                                   Đ/c Nguyễn Tuấn Ninh trình bày trực tuyến tại Hội nghị 

             Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Ninh thông tin chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

                                                                                            Toàn cảnh Hội nghị

              Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cảm ơn các báo cáo viên đã quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như khơi dậy niềm tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đồng thời, làm rõ một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
            Để nội dung 2 chuyên đề trên lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn, tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng và tất cả cán bộ, đảng viên nói chung phải nhận thức sâu sắc để quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thực hiện tốt các nghị quyết, các chỉ đạo của Trung ương để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

                                                                                                                           Nguồn: Liên đoàn Vật lý ĐỊa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn