THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN  DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN VIÊN CHỨC NĂM 2022

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng cục Địa chất
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2022 – 2027)

Được sự chỉ đạo, cho phép Đảng ủy, lãnh đạo Liên đoàn Vật lý Địa chất và Ban Thường vụ Đoàn Tổng cục
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2022 – 2027)

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT NĂM 2022

Ngày 24/3/2022, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT NĂM 2022

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (14/4/2007-14/4/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 609-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 32-CV/ĐU,
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (14/4/2007-14/4/2022)

KẾT QUẢ ĐỊA VẬT LÝ – TÀI LIỆU QUÝ GIÁ LÀM TĂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN

Là một đơn vị có uy tín và năng lực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về địa vật
KẾT QUẢ ĐỊA VẬT LÝ – TÀI LIỆU QUÝ GIÁ LÀM TĂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1967: Cục vật lý, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967...

Máy, thiết bị
Năng lực
0

Năng lực nhân sự

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM DƯỚI 5…