Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ngày Pháp luật Việt Nam đã và đang thẩm thấu trong đời sống, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (10/10/1911-10/10/2021)

ĐỀ-CƯƠNG-TUYÊN-TRUYỀN-KỶ-NIỆM-110-NĂM-NGÀY-SINH-ĐỒNG-CHÍ-LÊ-ĐỨC-THỌ-10.10.1911-10.10.2021Download
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (10/10/1911-10/10/2021)

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/08/1911-25/08/2021)

ĐỀ CƯƠNG TUYỀN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25.08.1911 - 25.08.2021)
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/08/1911-25/08/2021)

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ, MÃ SỐ TNMT.2017.03.02

      Căn cứ Quyết  định số 1412/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và
THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ, MÃ SỐ TNMT.2017.03.02

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ, MÃ SỐ TNMT.2017.03.06

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nghuyên và Môi
THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN CẤP BỘ, MÃ SỐ TNMT.2017.03.06

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN (18/05/1901 -18/05/2021)

Đề Cương truyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN (18/05/1901 -18/05/2021)

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 182-CV/ĐU ngày 25
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 1967: Cục vật lý, Tổng cục Địa chất. Liên đoàn Vật lý Địa chất tiền thân là Cục Vật lý được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Địa vật lý trực thuộc Tổng cục Địa chất với Đoàn 55 năm 1967...

Máy, thiết bị
Năng lực
0

Năng lực nhân sự

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM DƯỚI 5…