HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 182-GTTr/ĐU ngày 18 tháng 7 năm 2022 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW5 khoá XIII, ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2022 Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến theo chỉ đạo của Công văn nêu trên.

          Tham gia Hội nghị  gồm các đảng viên thuộc Đảng bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất, Đảng bộ Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất và Chi bộ Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất.

          Sau hai ngày nghiêm túc học tập với tinh thần trách  nhiệm cao, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH trung ương quán triệt 04 chuyên đề gồm:

+ Chuyên đề 1: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao;

+ Chuyên đề 2: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Chuyên đề 3: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

+ Chuyên đề 4: Tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          Đây là bước đi quan trọng để từng đảng viên thấm nhuần quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; Các đơn vị xây dựng các chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá XIII.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn