MÁY ĐO RADON RAD7

0
 1. Chức năng: Là máy đo radon, thoron trong không khí, đất, nước phục vụ công tác điều tra môi trường phóng xạ.
 2. Hàng sản xuất: DURRIDGE Company, Inc., Hoa kỳ
 3. Năm sản xuất: Có các máy được sản xuất từ năm 2010 đến năm 2019
 4. Webiste: https://durridge.com
 5. Thông số kỹ thuật chính– Nguyên lý hoạt động:

  Thu tĩnh điện của phổ alpha

  Máy dò silicon phẳng được cấy ion thụ động

  Chế độ SNIFF đếm số lần phân rã polonium-218

  Chế độ NORMAL đếm cả phân dã polonium 218 và polonium 214

  – Máy bơm tích hợp: Tốc độ hút 1lít/phút

  – Kết nối: Cổng RS-232, Baud rate: 19.200; Có đầu chuyển đổi USB

  – Độ chính xác tuyệt đối +/-5%, 0% – 100% RH

  – Độ nhạy: Chế độ SNIFF: 0,25 cpm / (pCi / L), 0,0067 cpm / (Bq / m3)

  Chế độ NORMAL:  0,5 cpm / (pCi / L), 0,013 cpm / (Bq / m3)

  – Dải đo nồng độ radon: 0,1 – 20.000 pCi / L (4 – 750.000 Bq / m3)

  – Phông thiết bị: 0.005 pCi/L (0.2 Bq/m3) hoặc nhỏ hơn , phụ thuộc vào thời gian sử dụng của thiết bị

  1. Một số công trình tiêu biểu đã sử dụng máy đo RAD7 tại Liên đoàn Vật lý Địa chất

  – Biên tập bản đồ phóng xạ Việt Nam tỷ lệ 1: 1.000.000

  Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam để thông báo cho ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người.

  Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1/250.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam – giai đoạn I (2011-2015): cho một số khu vực trọng điểm.

  Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 giai đoạn II (2018 – 2022) cho các tỉnh biên giới và ven biển phía Bắc

  RAD7 ELECTRONIC RADON DETECTOR

  1. Functions: Multichannel gamma spectrometer designed on aircraft (helicopters or fix-wings) to measure gamma spectrum for geological investigation and mineral exploration.
  2. Manufactured by: Pico envirotec – canada
  3. Year of production: We have divices manufactureed from 2010 to 2019
  4. Webiste: https://durridge.com
  5. SPECIFICATIONS

  Principle of Operation:

  Electrostatic collection of alpha-emitters with spectral analysis
  Passivated Ion-implanted Planar Silicon detector
  SNIFF mode counts polonium-218 decays
  NORMAL mode counts both polonium 218 and polonium 214 decays

  Built-In Air Pump: Nominal 1 liter/minute flow rate; Inlet and outlet Luer connectors

  Connectivity: RS-232 port up to 19,200 baud rate; USB adaptor is included with every RAD7

  Measurement Accuracy: +/-5% absolute accuracy, 0% – 100% RH

  Nominal Sensitivity: SNIFF mode, 0.25 cpm/(pCi/L), 0.0067 cpm/(Bq/m3)
  NORMAL mode, 0.5 cpm/(pCi/L), 0.013 cpm/(Bq/m3)

  Radon Concentration Range : 0.1 – 20,000 pCi/L (4 – 750,000 Bq/m3)

  Intrinsic Background: 0.005 pCi/L (0.2 Bq/m3) or less, for the life of the instrument

  1. Some projects used this equipment by Geophysical Division

  – Editing the Vietnam radioactive map, scale 1: 1,000,000

  – Detailed assessment of natural radioactive polluted areas in the Northwest of Vietnam to notify the People’s Committees of provinces to coordinate planning and implementing necessary measures to minimize the harm to humans.

  – Building the maps of natural radioactive environment at the scale of 1 / 250,000 for the entire territory of Vietnam – Phase I (2011-2015): for a number of main areas.

  – Building the maps of natural radioactive environment at the scale of 1 / 250,000 for the entire territory of Vietnam – Phase II (2018 – 2022) for northern border and coastal provinces.

Chia sẻ

Gửi bình luận