Thành tích đạt được

Công tác địa vật lý hàng không

– Năm 1961-1964 đã hoàn thành bay khảo sát từ hàng không tỷ lệ 1/200.000 toàn niềm Bắc Việt Nam;

– Năm 1983-1992 đã hoàn thành bay khảo sát từ hàng không trên toàn niềm Nam Việt Nam. Các số liệu bay đo từ hàng không đã được sử dụng để thành lập bản đồ trường từ hàng không Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 (1995) và đã được biên tập và xuất bản ở tỷ lệ 1/1000.000 vào năm 1998;

– Hoàn thành 17 đề án bay tìm kiếm tỷ lệ 1/25.000 và 1/50.000, bay phủ được diện tích > 90.000 km2.

Công tác đo vẽ trọng lực

– 1985 đã hoàn thành bản đồ trường trọng lực toàn quốc tỷ lệ 1/500.000. Ở đồng bằng Sông Hồng và Nam Bộ đã đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/200.000 nhằm mục đích điều tra tìm kiếm dầu khí;

– Đánh giá khoáng sản nội sinh (loại hình giả định) các dị thường địa vật lý thông qua phương pháp nhận dạng;

– Phát hiện và phân loại các khối magma ẩn làm tiền đề để tìm kiếm các loại khoáng sản có liên quan theo quy luật sinh khoáng;

– Phát hiện và xác định các tham số cấu trúc của các hệ thống đứt gãy làm tiền đề cho việc xác định các vị trí có khả năng hình thành quặng hoá;

– Phát hiện và xác định các tham số đặc trưng của các đới biến đổi liên quan chặt chẽ với các loại hình khoáng sản khác nhau;

– Thành lập bản đồ địa chất theo quan điểm thạch vật lý trên cơ sở các tham số vật lý của đá và trường địa vật lý đặc trưng cho từng thành hệ địa chất.

Công tác địa vật lý mặt đất

Qua kết quả xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu bay đã lựa chọn kiểm tra chi tiết hàng chục cụm dị thường, trong đó trên nhiều cụm dị thường đã phát hiện khoáng sản, đã tiến hành đánh giá ở những mức độ và quy mô khác nhau, thậm chí có những nơi đã phát hiện mỏ và đã tiến hành thăm dò khai thác (Fluorit-Xuân Lãnh, Vàng- Sơn Hoà, Magnesit-Kong Queng….).

Công tác địa vật lý biển nông

– 1993 đến 1997 đã khảo sát trên diện tích 52.000 km2 (16.000 km tuyến địa vật lý) ở tỷ lệ 1:500.000 dọc bờ biển ở độ sâu từ 0  ÷ 30m nước từ Đà Nẵng đến Móng Cái và từ Hà Tiên đến Cà Mau.

Nghiên cứu địa vật lý môi trường, địa chất thủy văn, địa chất công trình và tai biên địa chất

Tiến hành điều tra địa vật lý môi trường cho hành loạt các đô thị, thành phố như : Đà Nẵng-Hội An (1992-1994), Điện Biên-Sơn La (1993-1994), Huế-Đông Hà-Đồng Hới (1995-1996), Vinh-Thanh Hoá (1995-1996), Tây Nguyên (2001), Nha Trang-Cam Ranh-Phan Thiết (2006)…Ngoài ra Liên đoàn còn phối hợp với các đơn vị khác tiến hành điều tra địa vật lý môi trường ở Lào Cai-Yên Bái, Hà Nội-Hải Phòng, Tân An-Mỹ Tho-Bến Tre, Tây Ninh-Thủ Dầu Một, Trà Vinh-Vĩnh Long…

Công tác nghiên cứu địa vật lý ứng dụng

– Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới về máy, thiết bị địa vật lý, về công nghệ thu thập, xử lý, phân tích và biểu diễn tài liệu địa vật lý nhằm không những nâng cao hiệu quả, độ chính xác của các phương pháp địa vật lý trong việc giải quyết các nhiệm vụ địa chất đang ngày càng khó khăn, phức tạp hơn;

– Nghiên cứu, thử nghiệm để lựa chọn tổ hợp các phương pháp địa vật lý hợp lý nhằm tìm kiếm có hiệu quả các loại khoáng sản khác nhau, trong những điều kiện địa chất khác nhau;

– Nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng các phương pháp địa vật lý trong các lĩnh vực chưa được áp dụng, nhằm mở rộng địa bàn hoạt động của Liên đoàn, tạo điều kiện để phát triển và nâng cao vai trò, hiệu quả của các phương pháp địa vật lý;

– Tổng hợp, phân tích, giải đoán tài tiệu địa vật lý ở mức độ cao bằng cách sử dụng các hệ chương trình xử lý, phân tích mới, mạnh, tiên tiến và đa năng để khai thác triệt để hơn các thông tin địa vật lý trong việc làm sáng tỏ các cấu trúc địa chất lãnh thổ, khu vực và đánh giá triển vọng khoáng sản.

Những phần thưởng đã được nhận

– Huân chương Lao động hạng Ba cho Đoàn Địa vật lý Máy bay năm 1984;

– Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên đoàn Vật lý Địa chất và Đoàn Địa vật lý 79 năm 1985;

– Huân chương Lao động hạng Nhì cho Liên đoàn Vật lý Địa chất năm 2016;

– Chính phủ tặng Bằng khen cho Liên đoàn Vật lý Địa chất năm 2013;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Liên đoàn Vật lý Địa chất năm 2013, 2014 và 2016;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho Liên đoàn Vật lý Địa chất năm 2014, 2015;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Địa vật lý năm 2012, 2013;

– Nhiều cá được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Bằng khen của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen cấp Bộ và hàng trăm lượt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Đảng bộ Liên đoàn liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; tổ chức Công đoàn Liên đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM luôn đạt “vững mạnh xuất sắc”.