Văn phòng trụ sở

Liên đoàn Vật lý Địa chất có các cơ sở như sau:

* TRỤ SỞ CHÍNH

– Địa chỉ : Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 024 38540448
– Fax:024 38542223
– Email : ldvldc@monre.gov.vn
– Website: vatlydiachat.gov.vn

* ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ HÀNG KHÔNG

– Địa chỉ : Tầng 5 Trụ sở chính Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 024 38276385
– Fax : 024 38276385;

* ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ MẶT ĐẤT

– Địa chỉ : Tầng 8 Trụ sở chính Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 024 38542856
– Fax : 024 38542856;

* ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

– Địa chỉ : Tầng 6 Trụ sở chính Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 024 38824802
– Fax :  024 38824802

* TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH MÁY ĐỊA VẬT LÝ

-Địa chỉ :

Cơ sở 1: – Tầng 2 Trụ sở chính Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội

               – Tầng 7 Trụ sở chính Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại:     024 38544281
– Fax:                    04 38544281;

Cơ sở 2 : Số 1 ngõ 14 đường Phan Đình Giót phường La Khê quận Hà Đông.

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn