Hội nghị Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Pinterest LinkedIn Tumblr +

           

Ngày 17/3/2023, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Cục Địa chất Việt Nam có đ/c Trần Bình Trọng – Bí thư đảng ủy, Cục trưởng, đ/c Lê Quốc Hùng – ủy viên BTV, Phó Cục trưởng cùng đại diện trưởng các phòng ban trực thuộc Cục. Về phía Liên đoàn có đ/c Lại Mạnh Giàu – Bí thư đảng ủy, Liên đoàn trưởng, đ/c Kiều Huỳnh Phương – Phó bí thư đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Liên đoàn.Đ/c Lại Mạnh Giàu – Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tại Hội nghị

          Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Liên đoàn đ/c Lại Mạnh Giàu – Bí thư đảng ủy, Liên đoàn trưởng báo cáo Kế hoạch thực nhiệm vụ năm 2023 của Liên đoàn tại Hội nghị. Năm 2023 Liên đoàn Vật lý Địa chất được giao tổng số 14 nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ Liên đoàn chủ trì thực hiện, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác và nhiệm vụ Khoa học công nghệ.

1. Các nhiệm vụ do Liên đoàn chủ trì thực hiện gồm có:

1.1 Dự án “Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam – Giai đoạn II (2018-2022) cho các tỉnh biên giới và ven biển phia bắc.

Thời gian thực hiện: kết thúc tháng 6 năm 2023.

1.2 Đề án thành phần “Điều tra, đánh giá địa nhiệt và các nguồn nước khoáng nóng vùng Tây Bắc” Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỉ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế xã hội”

Thời gian thực hiện từ tháng 1/2023 đến 12/2023.

Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Liên đoàn Intergeo, Trung tâm Phân tích và Kiểm định Địa chất.

1.3 Nhiệm vụ đặc thù “bảo quản kho mẫu phóng xạ”

Thời gian thực hiện từ tháng 1/2023 đến 12/2023.

2. Các nhiệm vụ Liên đoàn phối hợp với các đơn vị khác gồm có

2.1 Đề án thành phần “Điều tra, đánh giá khoáng sản đồng, nickel và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Thời gian thực hiện: Thi công thực địa từ 15/4/2023 đến 5/2023. Công tác văn phòng thực địa đến 31/12/2023.

2.2 Đề án thành phần “Điều tra, đánh giá vàng và khoáng sản đi kèm vùng thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Thời gian thực hiện: Thi công thực địa từ 01/4/2023 đến 30/4/2023. Công tác văn phòng thực địa đến hết 31/12/2023.

2.3 Đề án thành phần “Điều tra, đánh giá vàng và khoáng sản đi kèm phần phía Tây Nam đứt gãy Sông Hồng (trừ Nghệ An)” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Thời gian thực hiện: Thi công thực địa 7/2023. Công tác văn phòng thực địa đến hết 31/12/2023.

2.4 Đề án thành phần: “Đánh giá Antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc”

thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Thời gian thực hiện: Thi công thực địa 3/2023 đến 7/2023. Công tác văn phòng thực địa đến hết 31/12/2023.

2.5 Thi công một số hạng mục thuộc Đề án thành phần “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản kim loại vùng Trung Trung Bộ” thuộc đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội”

Thời gian thực hiện: Thi công thực địa 7/2023 đến 8/2023. Công tác văn phòng thực địa đến hết 31/12/2023.

 2.6 Thi công một số hạng mục thuộc Dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam”

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 5/2023.

2.7 Thi công một số hạng mục thuộc Dự án: “Điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại trên lãnh thổ Việt Nam (Phần đất liền – Giai đoạn I).

Thời gian thực hiện: Thi công thực địa từ tháng 3/2023 đến 11/2023. Công tác văn phòng thực địa đến hết 31/12/2023.

2.8 Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng Sông Cứu Long”. Dự án đang trong quá trình chuẩn bị để triển khai thực hiện.

3. Các nhiệm vụ Khoa học công nghệ gồm có:

Năm 2023, Liên đoàn Vật lý Địa chất mở mới được 3 Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ.

3.1 Đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa chất khoáng sản khu vực long hồ, long sông và cửa biển”. Mã số TNMT.2023.02.32.

Thời gian thực hiện từ tháng 3 năm 2023 đến 2 năm 2025 (24 tháng).

3.2 Đề tài KHCN “Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về địa vật lý phục vụ trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn trong điều tra địa chất đô thị”. Mã số TNMT.2023.02.31

Thời gian thực hiện từ tháng 3 năm 2023 đến 2 năm 2025 (24 tháng).

3.3 Đề tài KHCN “Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo phổ gamma hang không sử dụng máy bay không người lái”. Mã số TNMT.2023.03.15.

Thời gian thực hiện từ tháng 3 năm 2023 đến 8 năm 2025 (30 tháng).

4. Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất

Với đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có nhiều kinh nghiệm có trình độ chuyên môn cao, đoàn kết, nhiệt tình trong công việc. Liên đoàn luôn là đối tác tin cậy, uy tín của nhiều doanh nghiệp, cũng như các đơn vị trong và người nước. Hằng năm đơn vị đã thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ địa chất với các đối tác của mình. Tính đến thời điểm hiện tại Liên đoàn đang thực hiện 02 hợp đồng dịch vụ.

5. Công tác xây dựng cơ bản.

Liên đoàn Vật lý Địa chất được Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở kiểm đinh, hiệu chuẩn thiết bị đo lường vật lý và phân loại lưu giữ, bảo quản mẫu phóng xạ, Liên đoàn Vật lý Địa chất” tại Quyết định số 1087/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2023 về việc phê duyệt chủ trưởng đầu tư dự án; Quyết định số 2792/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023.

Ngay sau khí có Quyết định 1087/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2021 Liên đoàn đã làm việc với các Sở ban ngành và UBND tỉnh Hòa Bình và gửi các hồ sơ xin cấp đất xây dựng.

Hiện nay, UBND tỉnh Hòa Bình đã đã đồng ý cho phép Liên đoàn khảo sát để lập dự án đầu tư và xây dựng tại Công văn số 188/UBND-KTN ngày 21/2/2023. Liên đoàn đang tiếp tục thực hiện các công việc liên quan để triển khai dự án.

6. Các nhiệm vụ khác

– Liên đoàn đã cơ bản hoàn thành các thủ tục liên quan đến các quy định, quy chế hoạt động, tổ chức, bộ máy theo mô hình tổ chức mời.

– Công tác quy hoạch, bổ nhiệm: Liên đoàn đang tích cực ra soát, chuẩn bị bổ sung quy hoạch, các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để sớn bổ sung đầy đủ đội ngũ cán bộ.

– Xây dựng vị trí việc làm: Liên đoàn đang phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ của Cục để thực hiện.

– Công tác tuyển dụng: Liên đoàn đang rà soát chuẩn bị trình kế hoạch tuyển dụng năm 2023 để Cục Địa chất phê duyệt.

– Công tác kế hoạch – tài chính: Liên đoàn đã hoàn chỉnh các tài liệu, báo cáo tài chính năm 2023 chuẩn bị quyết toán. Đã hoàn thành cơ bản công tác kế hoạch năm 2023 trình Cục Địa chất Việt Nam. Chuẩn bị mua sắm vật tư để kịp thời triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

– Chuẩn bị máy và thiết bị, phương pháp kỹ thuật để triển khai các nhiệm vụ được giao.

– Liên đoàn đang tích cực triển khai xây dựng quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật những công tác địa vật lý còn thiếu trước mắt là các hạng mục có trong nhiệm vụ năm 2023.

7. Một số kiến nghị của Liên đoàn.

– Liên đoàn sẽ hoàn chỉnh báo cáo 02 đề án là : Đề án thành phần “Bay đo từ – phổ gamma và trọng lực một số khu vực Tây Bắc” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”; Dự án “Bay đo từ – trọng lực tỷ lệ 1:250.000 Biển và Hải đảo” đề nghị Cục Địa chất Việt Nam xem xét trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt giúp Liên đoàn quyết toán hoàng thành theo quy định trong quý II/2023.

– Cục Địa chất Việt Nam sớm Ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

– Cục Địa chất Việt Nam xem xét phê duyệt chủ trưởng hoặc giao cho các đơn vị cấp 3 phê duyệt chủ trưởng sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cho các công việc không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ.

– Đề nghị Cục Địa chất Việt Nam xem xét giao cho Liên đoàn thực hiện một số diện tích đánh giá chi tiết có triển vọng khoáng sản ẩn sâu trong các đề án đang triển khai. Xây dựng các đền án đánh giá khoáng sản ẩn sâu trong các cấu trúc có triển vọng

– Đề nghị Cục Địa chất Việt Nam đôn đốc đơn vị chủ trì Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng Sông Cứu Long” hoặc giao cho Liên đoàn thẩm định giá hạng mục thuê tàu lấy mẫu bằng ống phóng rung còn vướng mắc để có thể triển khai thực hiện công việc này trong tháng 6 năm 2023.

– Đề nghị Cục Địa chất Việt Nam quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển giúp Liên đoàn phát huy tốt nhất tiềm năng cũng như thế mạnh của một đơn vị chuyên đề về địa vật lý.

Sau khi nghe Báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 và các ý kiến của Lãnh đạo Liên đoàn cùng các cán bộ chủ chốt của Liên đoàn. Thay mặt Cục Địa chất Việt Nam Cục trưởng Trần Bình Trọng đã đánh giá rất cao sự cố gắng của lãnh đạo, viên chức tập thể Liên đoàn đã duy trì phát huy công tác Địa vật lý trong điều tra cơ bản địa chất và dịch vụ địa chất. Việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển phần mềm, chế tạo dụng cụ phục vụ sản xuât luôn được quan tâm; thiết bị chuyên dùng, máy địa vật lý được lưu giữ và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn quy định. Các hoạt động điều tra, đánh giá địa chất môi trường đang được phát huy sẽ có lợi thế trong chiến lược, quy hoạch địa chất giai đoạn 2021-2030. Đã duy trì ổn định hoạt động của đơn vị trong 3 tháng khi chưa có kinh phí năm 2023. Tuy nhiên Cục Trưởng cũng đã chỉ ra một số vướng mắc còn tồn tại và phải khắc phục thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở với những chỉ đạo sát sao của Cục và những ý kiến đóng góp thiết thực của cán bộ, viên chức Liên đoàn với mong muốn năm 2023 Liên đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

                                                                              Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

 

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn