Đại hội Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất khóa XXIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Pinterest LinkedIn Tumblr +

         Sáng ngày 20/4/2023, Liên đoàn Vật lý Địa chất long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2023 -2028. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Cục Địa chất Việt Nam có đồng chí Trần Mỹ Dũng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Cục trưởng; đồng chí Hồ Thị Thư – Phó Chủ tịch Công đoàn. Về phía Liên đoàn có đồng chí Kiều Huỳnh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng và lãnh đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc Liên đoàn cùng với toàn thể các đoàn viên công đoàn Liên đoàn.            Đại hội Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất lần thứ XXIV diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Liên đoàn phấn khởi, hằng hái thi đua lao động sản xuất lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Toàn thể cán bộ, đoàn viên, viên chức và người lao động trong Liên đoàn tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ các cấp; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc, đầy đủ quy định của Luật khoáng sản năm 2010 để quản lý khai thác và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nước. Chủ đề của Đại hội là “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.                                                                               Toàn cảnh Đại hội

              Đại hội đã nhất trí Bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có: đồng chí Quách Văn Hiểu – Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2022, đồng chí Nguyễn Quang Thành – Phó chủ tịch Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2022 và đồng chí Phạm Quang Hưng – Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý mặt đất; Đoàn thư ký gồm có: đồng chí Phạm Văn Hùng – Trưởng ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Lại Ngọc Dũng – Chủ tịch Công đoàn Đoàn Địa vật lý biển;                                                                                  Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội

            Đồng chí Nguyễn Quang Thành – Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế đại hội                         Đồng chí Phạm Quang Hưng – Đoàn Chủ tịch Báo cáo thẩm tra Đại biểu dự Đại hội

          Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Quách Văn Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2015-2022 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.                                                             Đồng chí Quách Văn Hiểu – Đoàn chủ tịch

         Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất luôn đoàn kết, nhất trí chủ động cùng với tập thể đoàn viên công đoàn Liên đoàn tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động; luôn duy trì và đảm bảo các hoạt động công đoàn Liên đoàn đạt hiệu quả và thiết thực. Đoàn viên Công đoàn Liên đoàn đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn. Xây dựng được tình đoàn kết, gắn bó, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên Công đoàn Liên đoàn. Công đoàn Liên đoàn luôn chăm lo và quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ các đoàn viên khi ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu, việc hỷ.

         Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2015 – 2022 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, với các mục tiêu phấn đấu như: 100% cán bộ, viên chức đoàn viên công đoàn của Liên đoàn hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; nhiều đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, 100% công đoàn viên nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu giới thiệu nhiều Công đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

           Sau khi nghe Báo cáo của Đoàn chủ tịch. Các đoàn viên Công đoàn trực thuộc đoàn đã có những tham luận phát biểu đóng góp đầy thiết thực và ý nghĩa cho sự phát triển của Công đoàn Liên đoàn trong thời gian tới.Đồng chí Trịnh việt Thắng – Chủ tịch Công đoàn Đoàn Địa vật lý mặt đất với tham luận “Sự phát triển của Công đoàn gắn với lợi ích quyền lợi của Công đoàn viên”Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung – Tổ trưởng Công đoàn phòng Kế hoạch – Tài chính với tham luận “Công tác tài chính đối với sự phát triển của Công đoàn”Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban Nữ Công Liên đoàn với tham luận “Vai trò quan trọng của phụ nữ đối với Công tác Công đoàn”

           Thay mặt Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam đồng chí Hồ Thị Thư – Phó Chủ tịch công đoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam; đồng chí Hồ Thị Thư khẳng định Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất là một tổ chức Công đoàn tiêu biểu, có bề dày hoạt động tích cực,.đồng chí đánh giá cao những kết quả mà công đoàn Liên đoàn đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong khí thế “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” cùng sự quyết tâm và định hướng của hoạt động Công đoàn Liên đoàn trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Liên đoàn, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của tập thể đoàn viên Công đoàn Liên đoàn đồng chí tin rằng Công đoàn Liên đoàn sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.Đồng chí Hồ Thị Thư – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam phát biểu tại Đại hội

            Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Liên đoàn đồng chí Kiều Huỳnh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng cũng ghi nhận và biểu dưỡng những đóng góp to lớn của Công đoàn Liên Đoàn trong nhiệm kỳ 2015 – 2022 đối với sự phát triển của Liên đoàn Vật lý Địa chất, đồng chí mong muốn Công đoàn Liên đoàn trong nhiệm kỳ 2023 -2028 tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có và đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn xứng đáng là là chỗ dựa đáng tin cậy cho viên chức và người lao động toàn Liên đoàn. Ngay sau Đại hội, đồng chí Kiều Huỳnh Phương đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên để tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện để vừa động viên được đoàn viên Công đoàn tự giác, nhiệt tình tham gia, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, vừa đẩy mạnh được công tác phê bình và tự phê bình với mục đích giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chủ động, tích cực tạo được những phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên Công đoàn. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, vai trò phối hợp để cùng cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo Liên đoàn nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phát triển Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng cấp ủy, Chi bộ và tập thể Liên đoàn kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những hành vi sai trái, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó các đồng chí đoàn viên Công đoàn trong cấp ủy, lãnh đạo Liên đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn cần gương mẫu, đi đầuĐồng chí Kiều Huỳnh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng phát biểu tại Đại hội.

            Cũng trong ngày hôm nay với tinh thần nghiêm túc chọn ra những đồng chí có năng lực, lòng nhiệt tình và đủ đức đủ tài trong khóa mới, Đại hội Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất lần thứ XXIV đã bỏ phiếu thống nhất bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất nhiệm kỳ 2023 – 2028.Đồng chí Phạm Trung Kiên – Trưởng ban Bầu cử thông qua quy chế bầu cử

Đại hội đã bầu được 07 đồng chí đó là:

– Đồng chí Quách Văn Hiểu – Phòng Tổ chức – Hành chính

– Đồng chí Nguyễn Quang Thành – Trung tâm Công nghệ và Kiểm định máy địa vật lý

– Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương – Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Đồng chí Lại Ngọc Dũng – Đoàn Địa vật lý biển

– Đồng chí Phạm Văn Hùng – Phòng Kỹ thuật

– Đồng chí Đỗ Thị Mai – Đoàn Địa vật lý hàng không

– Đồng chí Trịnh Việt Thắng – Đoàn Địa vật lý mặt đất

Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất nhiệm kỳ 2023 – 2028

             Ngoài ra Đại hội cũng bầu được 11 đồng chí và 02 đồng chí dự khuyết để tham dự Đại hội Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam.

          Trong nhiệm kỳ 2015 – 2022 với những đóng góp và thành tích đã đạt được Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức cũng như Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Liên đoàn và Cục Địa chất Việt Nam các đồng chí Kiều Huỳnh Phương, Quách Văn Hiểu và Hồ Thị Thư đã trao Bằng khen và Giấy khen của Công đoàn các cấp cho các tập thể và cá nhân của Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất.

           Trong không khí cởi mở hòa đồng Đại hội đã thành công tốt đẹp, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết và tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất,toàn thể đoàn viên công đoàn Liên đoàn sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.Đồng chí Phạm Văn Hùng – Đoàn thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn