Học tập trực tuyến cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Pinterest LinkedIn Tumblr +

                  Thực hiện Công văn số 195-CV/ĐU ngày 13/11/2023 của Đảng ủy Cục Địa chất Việt Nam về việc quán triệt tuyên truyền nội dung cuốc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

                Sáng ngày 14/11/2023, Đảng ủy Liên đoàn cùng toàn thể các Đảng viên trong các Chi bộ trực thuộc đã có mặt đầy đủ để học tập trực tuyến nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

                Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Nội dung cuốn sách đã cho chung ta thấy được một số điều như sau:

                – Thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư nhằm triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung cũng như của các lĩnh vực, khu vực và địa phương nói riêng.

                – Cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta.

                – Nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua, một số cơ hội phải nhanh chóng nắm bắt để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045 như Đại hội XIII đã đề ra.

                – Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt.

                – Cuốn sách tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

                Một số hình ảnh tại buổi học tập trực tuyến:

                                                                                                                          Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn