Hồ sơ kinh nghiệm

0

CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ,  ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
 Các nhiệm vụ từ nguồn vốn ngân sách

 1. Đề án:”Bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1: 50.000 và đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1:100.000 vùng nam Pleiku” (2007 – 2015);
 2. Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kông Chro thuộc các tỉnh Gia Lai, Bình Định và Phú Yên (2006 – 2015);
 3. Thành lập bản đồ phông bức xạ tự nhiên Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 (2008 – 2015);
 4. Khoan lấy mẫu địa chất đề án điều tra đánh giá quặng sa khoáng titan – zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu (2009-2010);
 5. Khoan lấy mẫu địa chất và đo xạ công trình đề án thăm dò quặng Urani khu Pà Lừa Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (2010 – 2011);
 6. Công tác bảo vệ môi trường thuộc đề án thăm dò quặng Urani khu Pà Lừa Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (2010 – 2016…);
 7. Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng Bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam (2011 – 2012);
 8. Thi công một số hạng mục thuộc dự án “Điều tra, đánh giá địa động lực hiện đại để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng ở đồng bằng sông Cửu Long (2012 – 2015);
 9. Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng magnesit, dolomit và wolastonit vùng Tây Sơ Ró, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai (2011 – 2016…);
 10. Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng (2009 – 2016…);
 11. Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam để thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhầm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người (2012 – 2016);
 12. Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam (2013 – 2014);
 13. Bay đo từ phổ gamma và trọng lực Lào Cai – Yên Bái tỷ lệ 1:50.000 – 1:25.000 (2014 – 2016…);
 14. Dự án “Bay đo từ – trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam (2016 – 2020).

 

Chia sẻ

Gửi bình luận