Văn phòng trụ sở

Liên đoàn Vật lý Địa chất có các cơ sở như sau:

* TRỤ SỞ CHÍNH

– Địa chỉ : Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 024 38540448
– Fax:04 38542223
– Email : ldvldc@monre.gov.vn
– Website: vatlydiachat.gov.vn

* ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ HÀNG KHÔNG

– Địa chỉ : Tầng 5 Trụ sở Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 04 38276385
– Fax : 04 38276385;

* ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ MẶT ĐẤT

– Địa chỉ : Tầng 8 Trụ sở Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 024 38542856
– Fax : 04 38542856;

* ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

– Địa chỉ : Tầng 6 Trụ sở Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại : 024 38824802
– Fax :  04 38824802

* TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỊA VẬT LÝ

– Địa chỉ : Tầng 7 Trụ sở Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội
– Số điện thoại:     024 38544281
– Fax:                     04 38544281;

* PHÒNG KIỂM ĐỊNH MÁY ĐỊA VẬT LÝ

– Địa chỉ  Cơ sở 1: Tầng 2 Trụ sở Liên đoàn vật lý Địa chất, đường Chiến thắng, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội

               Cơ sở 2 : Số 1 ngõ 14 đường Phan Đình Giót, La Khê, Hà Đông.
– Số điện thoại:     024 38541638
– Fax:                    04 38541638;