Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XII

0

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 11/7/2017 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Liên đoàn Vật lý Địa chất phối hợp với Đảng ủy Trung tâm phân tích Thí nghiệm Địa chất tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho toàn thể cán bộ, Đảng viên của 2 Đảng bộ. Đảng ủy Liên đoàn đã mời giảng viên TS. Nguyễn Thanh Giang – Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến phổ biến, truyền đạt nội dung của Nghị quyết

Một số hình ảnh của Hội nghị

img_6963

img_6957

img_6942

img_6973img_6976

Chia sẻ

Gửi bình luận