Công tác đấu thầu trang thiết bị

0

Ngày 24/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức mở thầu gói thầu số 1: Thiết bị tin học văn phòng và công nghệ và gói thầu số 2: Thiết bị chuyên dụng.

Đây là các gói thầu Liên đoàn sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm phục vụ công việc chuyên môn, nghiệp vụ của Liên đoàn.

Một số hình ảnh buổi mở thầu:

 

Chia sẻ

Gửi bình luận