TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022

0

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại 04/CV-CĐB-ĐTNB ngày 19 tháng 01 năm 2022 và Công văn số 05/CĐĐCKS-ĐTNTC ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện phục vụ công tác điều trị, nhằm đáp ứng nhu cầu máu trong công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Liên đoàn Vật lý Địa chất đã động viên các đoàn viên công đoàn, đoàn viên đoàn thanh niên trong Liên đoàn nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện theo tinh thần của các công văn nêu trên.

Buổi hiến máu tình nguyện đã được thực hiện vào ngày 26 tháng 01 năm 2022 tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Một số hình ảnh buổi hiến máu tình nguyện của các đoàn viên công đoàn, đoàn viên đoàn thanh niên Liên đoàn.

Chia sẻ

Gửi bình luận