HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 182-CV/ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2021 Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến theo chỉ đạo của Công văn nêu trên.

Tham gia Hội nghị gồm các đảng viên thuộc Đảng bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất, Đảng bộ Liên đoàn Intergeo, Đảng bộ Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất và Chi bộ Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất.

Sau hai ngày nghiêm túc học tập với tinh thần trách  nhiệm cao, các đảng viên đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Đây là bước đi quan trọng để từng đảng viên thấm nhuần quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; Các đơn vị xây dựng các chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh của Hội nghị NNgu

                                                                                                                                      Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn