TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (14/4/2007-14/4/2022)

0

Thực hiện Kế hoạch số 609-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 32-CV/ĐU, ngày 10/3/2022 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2022). Đảng ủy Liên đoàn Vật lý Địa chất đã chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc triển khai và thực hiện các nội dung:

– Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của phòng ban, đơn vị;

– Chi ủy, chi bộ, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt truyền thống trong cơ quan, phòng ban, đơn vị; cụ thể hóa nội dung phát động đợt thi đua chào mừng 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm cụ thể, phù hợp với đặc thù của cơ quan, phòng ban, đơn vị.

– Tổ chức các hoạt động, diễn đàn, gặp mặt, biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

– Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

(1) Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2022)!

(2) Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên!

(3) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Chia sẻ

Gửi bình luận