KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

0

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Liên đoàn Vật lý Địa chất, Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức năm 2020 đã tiến hành các thủ tục Kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng viên chức.

Tham gia xét tuyển có 11 ứng viên vào các vị trí Kế toán, Kế hoạch, Điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản.

Kết quả có 10/11 ứng viên trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng. Chi tiết như sau:

Chia sẻ

Gửi bình luận