ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

0

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Liên đoàn đã tiến hành đại hội nhằm tổng kết hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ đã qua, đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới đồng thời thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất và bầu Ban chấp hành (Tổ trưởng, Tổ phó) công đoàn nhiệm tới.

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn của các đơn vị.

Chia sẻ

Gửi bình luận