HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Pinterest LinkedIn Tumblr +

         Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-CĐĐCKS ngày 28/3/2018 của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục và Công văn số 31/CV-CĐĐCKS ngày 28/3/2018 của của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023;

       Ngày 17/7/2018, Ban chấp hành Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Hội nghị mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ I. Đồng thời Hội nghị cũng bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023;

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lại Mạnh Giàu – Bí thư Đảng ủy- Liên đoàn trưởng cùng với các đại biểu.

Đồng chí Lại Mạnh Giàu – Bí thư Đảng ủy – Liên đoàn Trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Trần Văn Đạo – Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất đã đọc báo cáo đánh giá kết quả tình hình phong trào Cán bộ viên chức và người lao động trong nửa nhiệm kỳ qua, phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm; xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Trần Văn Đạo – Chủ tịch Công Đoàn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đọc báo cáo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2017 đã được nhận bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

                                                                                                                                      Nguồn: Liên đoàn Vật lý Địa chất./.

Share.

Leave A Reply

LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT

Website: https://vatlydiachat.gov.vn/
Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ngõ 95 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 8540448
Fax: 0243 8542223
Email: ldvldc@monre.gov.vn