KIỂM TRA THỰC ĐỊA CÔNG TÁC ĐO ĐỊA CHẤN KHÚC XẠ DA47

0

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-VLĐC ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất về việc cử viên chức đi kiểm tra công tác thi công thực địa Dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam” – gọi tắt là Dự án 47- do Đoàn Địa vật lý Biển thực hiện, trong hai ngày 04 và 05/11/2020 đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác thi công thực địa hạng mục đo địa chấn khúc xạ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa thuộc Dự án nêu trên.

Thành phần Đoàn công tác gồm lãnh đạo Liên đoàn và đại diện phòng Kỹ thuật. Qua kiểm tra tài liệu và kiểm tra trực tiếp công tác thi công ngoài thực địa, Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần làm việc của viên chức và người lao động của Đoàn Địa vật lý Biển đã khắc phục khó khăn vất vả phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao bổ sung năm 2020 của Dự án.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra tại thực địa:

Chia sẻ

Gửi bình luận