HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 5 NĂM (2015 – 2020) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020 – 2022.

0

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 65/CĐĐCKS ngày 14/7/2020 về việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở để phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên, ngày 12/8/2020 Công đoàn Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn 5 năm (2015 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2022.

            Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban chấp hành, Uỷ Ban kiểm tra công đoàn, Chủ tịch, Phó chủ tịch các công đoàn thuộc Liên đoàn; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Liên đoàn; Trưởng, Phó Ban thanh tra nhân dân và Văn phòng Công đoàn; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, các Phòng  chức năng của Liên đoàn.

            Hội nghị đã được đón tiếp đồng chí Bùi Thị Mai Lan, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

            Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý cho Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn 5 năm (2015 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2022, Báo cáo kiểm điểm 5 năm (giai đoạn 2015 – 2020) của Ban chấp hành công đoàn. Đồng thời các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn giai đoạn 2020 – 2022.

            Một số hình ảnh của Hội nghị

Chia sẻ

Gửi bình luận