HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 12 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG

0

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 130-KH/ĐU ngày 12/6/2020 và Đảng ủy Liên đoàn Vật lý Địa chất Nam tại công văn số 18-KH/ĐU ngày 16/7/2020 về Kế hoạch học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Đảng uỷ Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt những nội dung nêu trên đến toàn thể các đảng viên, viên chức và người lao động của Liên đoàn.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lại Mạnh Giàu, Bí thư đảng uỷ – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất đã trình bày các nội dung học tập, quán triệt bao gồm:

– Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 khoá XII của Đảng;

– Các nội dung chính của Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Bài phát biểu bế mạc Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 12 , khoá 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

Sau khi kết thúc, các thành viên tham gia sẽ tự viết Bản thu hoạch của mình về các nội dung đã được học tập, quán triệt.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Chia sẻ

Gửi bình luận