DANH SÁCH ĐƯỢC PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

0

Ngày 05/5/2020, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã có thông báo số 136/TB-VLĐC về việc Tuyển dụng viên chức năm 2020. Đến ngày 21 tháng 5 năm 2020 đã có 12 ứng viên đủ điều kiện để tham gia phỏng vấn xét tuyển theo danh sách sau đây:

Chia sẻ

Gửi bình luận