Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ Liên Đoàn Địa chất Đông Bắc

0

Được sự nhất trí  của Thường trực Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở cơ quan Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, thành phố Thái Nguyên. Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, được tổ chức tại Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Đông Bắc. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Duy Đông Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục; đồng chí Nguyễn Trường Giang Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Tổng cục; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Liên đoàn về dự Hội nghị đông đủ.

 Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Duy Đông đã nói lên sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016) và 5 năm thực Nghị quyết Đại hội XI. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế và thực hiện ba đốt phá chiến lược được tập trung thực hiện bước đầu đạt kết quả tích cực – giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện – chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… đồng chí cũng biểu dương tinh thần tập trung học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ Liên đoàn.

Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Nguyễn Trường Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy đã chuyển tải đến Hội nghị những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Đại hội XII; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm 2016 – 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số nội dung mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra trong thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc thông qua Chương trình hành động

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Đông Bắc thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nghị quyết của đảng ủy cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy Liên đoàn, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Hội nghị đã nhất trí và tán thành cao./.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.

Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm, Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm giá rẻ, Du lịch GoAsiaTravel

Chia sẻ

Gửi bình luận