TRẠM MÁY ĐO PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG AGRS

0
 1. Chức năng: Là máy đo phổ gamma đa kênh được thiết kế lắp trên máy bay (trực thăng hoặc cánh cứng) để đo phổ gamma phục vụ công tác điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản.
 2. Hàng sản xuất: PICO ENVIROTEC, Canada
 3. Năm sản xuất: 2016
 4. Webiste: http://www.picoenvirotec.com
 5. Thông số kỹ thuật chính– Số kênh: 256 / 512 / 1024 hoặc 2048– Dải phát hiện năng lượng: 20 KeV đến 3 MeV

  – Thu thập dữ liệu: Xử lý và hiệu chuẩn từng detector riêng biệt

  – Độ phi tuyến: 30 ppm

  – Điều chỉnh độ ổn định: Tự động điều chỉnh theo các đỉnh của các nguồn phóng xạ tự nhiên

  – Dải động học đầu vào: 250.000 xung/giây/ detector

  – Khôi phục đường cơ sở: Khôi phục đường cơ sở xung kỹ thuật số (IPBR). Đường cơ sở được thiết lập cho từng xung riêng lẻ để có độ chính xác chiều cao xung tối đa

  – Định hình xung: Định hình xung kỹ thuật số

  – Khoảng lấy mẫu: 0.1 – 10 giây (do người dùng tự chọn)

  – Nguồn nuôi: 9 đến 40 VDC, 15W

  – Nguồn nuôi detector: 3W/ detector

  – Nhiệt độ làm việc: -20 đến 50oC

  – Phân cỡ năng lượng: Tự động phân cỡ năng lượng bằng phông phóng xạ tự nhiên

  – Khả năng mở rộng: Có thể lên đến 20 đầu thu

  – Độ ổn định của hệ thống: Ít hơn 40 giây khi khởi động lạnh.

  – Kiểm định/Hiệu chuẩn: Không cần dụng nguồn phóng xạ

  – Kết nối GPS: Đồng bộ thời gian và toạ độ

  – Detector:

            04 tinh thể NaI(Tl) x 4 lit hướng xuống dưới

            02 tinh thể NaI(Tl) x 4 lít hướng lên trên.

            Khối lượng:  ~115kg

  1. Một số đề án/dự án đã sử dụng máy đo phổ gamma hàng không AGRS tại Liên đoàn Vật lý Địa chất.

  Đề án thành phần “Bay đo từ, phổ gamma và trọng lực vùng Tây Bắc” thuộc Đề án: “Điều tra tổng thể tiềm năng tài nguyên khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

  AIRBORNE GAMMA RAY SPECTROMETER AGRS

  1. Functions: Multichannel gamma spectrometer designed on aircraft (helicopters or fix-wings) to measure gamma spectrum for geological investigation and mineral exploration.
  2. Manufactured by: Pico envirotec – canada
  3. Year of production: 2016
  4. Webiste: http://www.picoenvirotec.com
  5. SPECIFICATIONS

  – Channels: 256 / 512/1024 or 2048

  – Energy detection  range: 20 keV to 3 MeV

  – Data handling: Individual detector  processing and calibration

  – Differential nonlinearity: 30ppm

  – Gain stabilization: Automatic multi-peak on natural radioisotopes

  – Dynamic input range: 250000 cps per detector

  – Baseline restoration: Digital (IPBR) Individual Pulse Baseline Restoration. The baseline  is established for each individual pulse for maximum pulse height accuracy

  – Pulse shaping: Digital Pulse Shaping

  – Sampling rate: 0.1 – 10 sec user defined

  – Power: 9 to 40 VDC, 15W

  – Detector power: 3W per detector

  – Operating temperature: -20°C up to +50°C

  – Calibration:  Automatic using natural background radiation.

  – Expandability/Scalability: Up to 20 sensor (4 AGRS units) chained

  – System stabilization: Cold start-up  – less than 40 sec on the ground

  – Verification/Calibration: No radioactive sources required

  – GPS connectivity: Time and position synchronization

  – Detectors:

  Four 4 Liter downward-looking, NaI(Tl) crystals

  Two 4 Liter upward-looking,NaI(Tl) crystals

  Weight ~115kg

  1. Some project used this equipment by Geophysical Division.

   Component project “Magnetic – gamma spectrum and gravity airborne survey  in the Northwest region” under the Project “General investigation of minerals and completing geological maps at scale 1:50,000 in the Northwest region for planning and sustainable development socio-economic”.

Chia sẻ

Gửi bình luận