Phòng Tổ Chức – Hành Chính

0

                                                               BỘ MÁY GIÚP VIỆC

                                                     PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

tran-van-daoÔng Trần Văn Đạo

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (2015 – đến nay)

nguyen-thi-hong-minhBà Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (2016 – đến nay)

 phong-to-chuc-hanh-chinh

Cán bộ công nhân viên phòng Tổ chức Hành chính hiện này.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Tổ chức – Hành chính được sáp nhập từ hai phòng: phòng Tổ chức Lao động và phòng Hành chính quản trị.

Lãnh đạo qua các thời kỳ gồm:

Ông: Đinh Bằng – Trưởng phòng Tổ chức (1975-1983)

Ông: Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng Tổ chức (1983-1986)

Ông: Trần Xuân Thu – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động (1987-2002)

Ông: Trần Ánh Dương – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức – Lao động (2003-2004)

Ông: Nguyễn Như Nhung – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động (2004-2010)

Bà: Nguyễn Thị Kim Phương – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động (2011-2015)

Ông: Trần Xương – Trưởng phòng Hành chính (1976-1978)

Ông: Hoàng Bá Kỷ – Trưởng phòng Hành chính Quản trị (1979-1989)

Ông: Lê Văn Tám – Trưởng phòng Hành chính Quản trị (1989 -1990)

Ông: Trần Ngọc Trữ – Trưởng phòng Hành chính (1990 – 2011)

Ông: Trần Văn Đạo – Trưởng phòng Hành chính – Chánh Văn phòng (2011-2014)

Vị trí và chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính là bộ máy giúp việc Liên Đoàn trưởng có chức năng giúp Liên Đoàn trưởng quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh, quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, đào tạo; tổ chức triển khai, hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động; thực hiện công tác tổng hợp thông tin, tình hình hoạt động chung của Liên đoàn; thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo vệ  an toàn cơ quan Liên đoàn.

Nhiệm vụ, quyền hạn :

 1. Xây dựng trình Liên Đoàn trưởng các đề án về tổ chức bộ máy quản lý; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, phòng ban trực thuộc Liên đoàn; xây dựng các quy định, quy chế làm việc trong cơ quan.
 2. Giúp Liên Đoàn trưởng trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; quản lý lưu giữ hồ sơ CBCNVC theo các quy định hiện hành.
 3. Lập kế hoạch và phân bổ quỹ tiền lương trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch được giao hàng năm. Theo dõi việc chi trả và phân phối quỹ tiền lương tại các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.
 4. Thực hiện các chính sách về BHXH đối với người lao động, chế độ hưu trí, ốm đau, thanh toán tiền lư­ơng ốm và các khoản nghỉ theo chế độ, quản lý sổ BHXH, thường xuyên quan hệ với BHXH để giải quyết các công việc liên quan.
 5. Tổng hợp nơi đăng ký khám chữa bệnh, mua và cấp phát thẻ BHYT hàng năm cho người lao động. Theo dõi sức khỏe của người lao động; đăng ký khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; khám chữa bệnh thông thường và giới thiệu lên tuyến trên đối với bệnh nhân có yêu cầu hoặc bệnh nhân nặng, bệnh nghề nghiệp; mua cấp phát thuốc bệnh thông thường cho người lao động.
 6. Theo dõi và thực hiện quá trình nâng bậc lương hàng năm đối với CBCNV trong Liên đoàn; thực hiện các thủ tục về thi nâng ngạch bậc lương theo quy định của cấp trên.
 7. Quản lý và theo dõi diễn biến tăng giảm lao động. Thực hiện chế độ tuyển dụng lao động theo đúng quy định của nhà nước, của Tổng cục và quy chế nội bộ của Liên đoàn. Xây dựng chức danh công việc và định biên lao động.
 8. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người lao động theo chỉ đạo của Liên Đoàn trưởng. Quản lý và theo dõi công tác đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động.
 9. Tham gia hội đồng nghiệm thu các bư­ớc địa chất, các đề án về điều tra khảo sát địa chất tìm kiếm khoáng sản.
 10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.
 11. Tổ chức thực hiện chính sách quốc phòng an ninh cơ quan theo quy định quản lý chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy quận sự quận Thanh Xuân.
 12. Phụ trách công tác an toàn lao động của Liên đoàn.
 13. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động chung của Liên đoàn.
 14. Thực hiện các công tác nghiệp vụ hành chính:

– Quản lý con dấu của cơ quan và các dấu chức danh; giải quyết các thủ tục hành chính pháp lý về sử dụng con dấu.

– Tiếp nhận vào sổ các loại công văn giấy tờ đến cơ quan và chuyển giao theo chỉ đạo của Thủ trưởng Liên đoàn.

– Chịu trách nhiệm về thể thức văn bản tất cả các công văn gửi đi.

– Thực hiện công việc quản lý hồ sơ, lưu trữ các loại công văn, giấy tờ.

– Đảm bảo thường xuyên thông suốt mạng tiếp nhận công văn và chuyển văn bản giữa Tổng cục với Liên đoàn theo quy định đã đăng ký với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

 1. Quản lý, vận hành hệ thống máy vi tính, mạng Internet, Wesite, máy photocopy, máy Fax… phục vụ các công việc văn phòng, giao dịch của Liên đoàn với các cơ quan hữu quan.
 2. Tổ chức các hội nghị, các buổi lễ tân, tiếp khách của Liên đoàn. Xây dựng nội quy làm việc, quan hệ công tác của cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết các thủ tục hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định.
 3. Quản lý hồ sơ đất đai, các công trình công cộng nơi làm việc khu vực Thanh Xuân, La Khê và kho mẫu Lương Sơn theo quy định của Luật Đất đai.
 4. Xây dựng chương trình nội dung thi đua và thời gian bình xét hàng năm; hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện; đề xuất các danh hiệu và mức khen thưởng theo quy định.
 5. Phụ trách công tác điện, nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của cơ quan. Thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ quan theo quy định của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
 6. Quản lý hội trường, phòng họp và các phòng Lãnh đạo Liên đoàn. Phục vụ nước uống, quét dọn vệ sinh sạch sẽ hàng ngày các phòng làm việc của Lãnh đạo Liên đoàn cũng như các hội nghị và hội họp khác.
 7. Tổ chức và phân công lực lượng thường trực, bảo vệ cơ quan 24h/24h. Bố trí nơi để xe máy, xe đạp, ô tô của tập thể và cá nhân CBCNV.
 8. Quản lý các xe ô tô được giao nhằm phục vụ công việc của Thủ trưởng, cán bộ lãnh đạo mỗi khi đi công tác.
 9. Phụ trách công tác quét dọn vệ sinh khu vực làm việc của cơ quan, đảm bảo môi trường phong quang, sạch sẽ, văn minh công sở.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn trưởng phân công.

Trong những năm qua, phòng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của mình. Phòng là nơi lưu giữ hồ sơ về công tác tổ chức, công tác đảng và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp…. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, các chế độ tiền lương, bảo hiểm các loại…cho toàn Liên đoàn.

Chia sẻ

Gửi bình luận