Nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2019 Dự án: “Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam – Giai đoạn I (2011-2015): cho một số khu vực trọng điểm”

0

Ngày 17 và 18/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện các hạng mục công việc năm 2019 Dự án: “Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam – Giai đoạn I (2011-2015): cho một số khu vực trọng điểm” do Kỹ sư địa vật lý Trần Anh Tuấn làm chủ nhiệm. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ và Kiểm định máy địa vật lý.

Đây là năm cuối cùng thực hiện Dự án này, kết quả của Dự án là tài liệu đánh giá hiện trạng về môi trường phóng xạ các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Ninh Thuận, giúp cho các nhà quản lý, bảo vệ môi trường có cái nhìn tổng quát về môi trường phóng xạ, từ đó hoạch định được đường lối chiến lược đúng đắn trong bảo vệ môi trường, duy trì sự ổn định những vùng có mức ô nhiễm thấp, có biện pháp hạn chế và giảm thiểu mức ô nhiễm ở những vùng có nguy cơ cao.

Bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên Việt Nam khi hoàn thành sẽ được Quốc tế hóa nhằm làm cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi quốc gia khi xảy ra các tác động làm ô nhiễm môi trường từ bên ngoài lãnh thổ như: các sự cố hạt nhân, các hoạt động quân sự, các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến phóng xạ phát tán theo môi trường đất, nước, không khí.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu Dự án:

Chia sẻ

Gửi bình luận