Nghiệm thu kết quả thực hiện năm 2019 Đề tài KHCN cấp bộ, mã số: TNMT.2018.03.15

0

Ngày 13/9/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các hạng mục công việc năm 2019 Đề tài “Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trọng trường trái đất, kết hợp với dữ liệu trọng lực đo trực tiếp trên biển để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực trên các khu vực không thể bay đo trọng lực thuộc vùng biển Việt Nam” mã số TNMT.2018.03.15 do Thạc sĩ địa vật lý Nguyễn Thị Lụa làm chủ nhiệm. Đơn vị thực hiện: Đoàn Địa vật lý Hàng không.

Đây là năm thứ hai thực hiện đề tài này, kết quả đề tài sau khi hoàn thành sẽ xác  lập được  tổ  hợp phương pháp tổng hợp, xử lý dữ liệu trọng trường trái đất  và  trọng lực  đo  trực  tiếp  trên biển  để  xây  dựng dữ  liệu  dị thường  trọng lực  trên  diện  tích nghiên cứu thuộc vùng biển Việt Nam đồng thời xây dựng CSDL và ứng dụng phần mềm để quản lý, khai thác dữ liệu trường trọng lực trên khu vực nghiên cứu thuộc vùng biển Việt Nam.

(Một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài):

 

 

 

Chia sẻ

Gửi bình luận