Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện Dự án “Bay đo từ – trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam” năm 2019

0

Ngày 19/11/2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các hạng mục công việc năm 2019 Dự án “Bay đo từ – trọng lực tỷ lệ 1:250 000 biển và hải đảo Việt Nam” do PGS.TS Hoàng Văn Long làm chủ nhiệm. Đơn vị thực hiện: Đoàn Địa vật lý Hàng không.

Đây là năm thứ hai Dự án thực hiện công tác bay đo từ – trọng lực. Thiết bị sử dụng là hệ thống máy hiện đại mới được đầu tư bằng nguồn vốn của Dự án với độ chính xác và độ ổn định cao. Đơn vị đã hoàn thành công tác bay đo và thu thập dữ liệu từ – trọng lực tỷ lệ 1:250 000 biển và hải đảo Việt Nam theo kế hoạch giao năm 2019 với khối lượng, chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu, thành lập các bản đồ trường từ và trường trọng lực trên diện tích thi công.

Kết quả của Dự án sẽ là nguồn tài liệu quý giá phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất, tìm kiếm đánh giá khoáng sản, khẳng định chủ quyền biển đảo cũng như làm cơ sở dữ liệu cho quốc phòng an ninh trên vùng biển của Tổ Quốc.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

Chia sẻ

Gửi bình luận