Năng lực nhân sự

0

Khái quát lực lượng kỹ thuật Liên đoàn

CHUYÊN MÔN TỔNG SỐ TRONG ĐÓ SỐ NĂM KINH NGHIỆM
DƯỚI 5 NĂM TỪ 5 ĐẾN 15 NĂM TRÊN 15 NĂM
Tiến sĩ 2     2
Thạc sĩ địa chất, địa vật lý 5 1 4  
Kỹ sư địa chất, địa vật lý, khoan, trắc địa, ĐCTV-ĐCCT, cử nhân tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh 100 27 18 55
Kỹ thuật viên và công nhân lành nghề 47 9 13 28
Tổng cộng 154 34 35 85
Chia sẻ

Gửi bình luận