Lắp đặt thiết bị phòng hiệu chuẩn máy đo khí phóng xạ RAD7

0

Từ trước tới nay, ở nước ta chưa có phòng hiệu chuẩn máy đo khí phóng xạ RAD7 (đo khí radon, thoron)  nên các máy RAD7 đều phải gửi ra nước ngoài để hiệu chuẩn. Việc xây dựng phòng hiệu chuẩn máy đo khí phóng xạ RAD7 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá địa chất môi trường, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc hiệu chuẩn.

Năm 2019, Liên đoàn Vật lý Địa chất được trang bị thêm hệ thống máy, thiết bị phục vụ việc xây dựng phòng hiệu chuẩn máy đo khí phóng xạ RAD7 (đo khí radon, thoron) thuộc dự án: “Tăng cường năng lực thiết bị thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất – khoáng sản, tai biến địa chất và địa chất môi trường” do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.

Đây là phòng hiệu chuẩn có đủ điều kiện kỹ thuật và năng lực để hiệu chuẩn các máy đo khí phóng xạ RAD7 không chỉ cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài nguyên – môi trường mà còn cho cả các nước trong khu vực.

(Ảnh: Chuyên gia của hãng DURRIDGE Company, Inc hướng dẫn các cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn lắp đặt thiết bị của phòng hiệu chuẩn – Từ ngày 15 đến 20/7/2019).

Chia sẻ

Gửi bình luận