Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Bay biển

0

Ngày 24/9/2019, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Bay đo từ-trọng lực tỷ lệ 1/250.000 biển và hải đảo Việt Nam thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Liên đoàn Vật lý Địa chất thực hiện. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Văn Long. Đơn vị thực hiện: Đoàn Địa vật lý Hàng không.

Đây là Dự án đầu tiên của Việt Nam nói chung và Liên đoàn Vật lý Địa chất nói riêng thực hiện công tác bay đo từ kết hợp đo trọng lực phục vụ điều tra cơ bản địa chất, tìm kiếm khoáng sản.

Dự án sử dụng hệ thống máy, thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay, được trang bị từ năm 2017 với nhiều tính năng ưu việt vượt trội, độ ổn định và độ chính xác cao.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án:

Chia sẻ

Gửi bình luận