Kiểm tra thực địa Dự án: “Bay đo từ-trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam”

0

Từ ngày 27 đến ngày 30/9/2019, Đoàn Kiểm tra thực địa gồm: Đại diện Vụ KHCN, Vụ KH-TC – Bộ TNMT; đại diện lãnh đạo, Vụ ĐC, Vụ KH-TC, TT.KĐĐC – TCĐCKS; đại diện lãnh đạo, P.KT, P.KH-TC, P.TC-HC – Liên đoàn VLĐC cùng đại diện lãnh đạo đơn vị thi công đã tiến hành kiểm tra công tác thi công thực địa Dự án: “Bay đo từ – trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam”. Chủ nhiệm Dự án: TS. Hoàng Văn Long. Đơn vị thi công: Đoàn Địa vật lý Hàng không.

Đây là năm thứ hai Dự án thực hiện công tác bay đo từ – trọng lực. Thiết bị sử dụng là hệ thống máy hiện đại mới được đầu tư bằng nguồn vốn của Dự án với độ chính xác và độ ổn định cao.

Kết quả của Dự án sẽ là nguồn tài liệu quý giá phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất, tìm kiếm đánh giá khoáng sản, khẳng định chủ quyền biển đảo cũng như làm cơ sở dữ liệu cho quốc phòng an ninh trên vùng biển của Tổ Quốc.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao tinh thần làm việc của các cán bộ kỹ thuật thi công Dự án. Hệ thống thiết bị được đầu tư phát huy hiệu quả tốt, tài liệu thu thập đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của Dự án.

Một số hình ảnh  chuyến công tác của đoàn Kiểm tra:

Chia sẻ

Gửi bình luận