Kiểm tra công tác thi công địa vật lý Đề án: “Đánh giá tiềm năng khoáng sản Volfram, thiếc và khoáng sản đi kèm khu vực Tân Trinh, Khuân Lùng huyện Quang Bình và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang”

0

Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Đoàn Kiểm tra thực địa Đề án: “Đánh giá tiềm năng khoáng sản Volfram, thiếc và khoáng sản đi kèm khu vực Tân Trinh, Khuân Lùng huyện Quang Bình và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang”;

Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm: Ông Nguyễn Vân Sang – Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ Thuật (Trưởng đoàn), ông Phan Đức Lễ – chuyên viên phòng Kỹ thuật cùng lãnh đạo đơn vị thi công. Ngoài ra còn có ông Đồng Văn Giáp – Liên đoàn trưởng – Liên đoàn Integeo,  Ông Hà Xuân Bính – Đoàn trưởng Đoàn I6, Ông Kiều Danh Thắng – Chủ nhiệm đề án cùng các cán bộ kỹ thuật thi công đề án.

Đây là nhiệm vụ Liên đoàn Integeo chủ trì, Liên đoàn Vật lý Địa chất phối hợp thực hiện thi công địa vật lý.

Báo cáo với Đoàn Công tác, ông Kiều Danh Thắng Chủ nhiệm đề án – Liên Đoàn Integeo, ông Pham Quang Hưng – Đoàn trưởng Đoàn Mặt đất – Liên đoàn Vật lý Địa chất đã cho biết “Dựa trên tài liệu thực tế và kết quả đo địa vật lý đề án đã làm rõ cấu trúc địa chất, các đới khoáng hóa, các đới biến đổi liên quan mật thiết với quặng hóa Wolframe làm cơ sở để bố trí công trình khoan”.

Một số hình ảnh thi công thực địa và hoạt động của Đoàn Kiểm tra:

Chia sẻ

Gửi bình luận