HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021

0

Thực hiện quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc  môi trường lao động, ngày 25 tháng 3 năm 2021 Liên đoàn Vật lý Địa chất đã kết hợp với Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn lao động Quang Anh mở Lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh Lao động.

Tham gia lớp huấn luyện  gồm toàn thể công chức, viên chức và người lao động (thuộc 04 nhóm người lao động theo quy định) của Liên đoàn Vật lý Địa chất, Trung tâm Kiểm định địa chất, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí Địa chất – Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn nhằm đảm bảo công tác an toàn , vệ sinh cho người lao động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của Lớp huấn luyện

Chia sẻ

Gửi bình luận