Hội nghị viên chức và người lao động của các đơn vị

0

Thực hiện Thông báo số 42/TB-VLĐC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Liên đoàn Vật lý Địa chất về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động Liên đoàn Vật lý Địa chất. Từ ngày 27/02/2020 đến ngày 03/3/2020, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động với những nội dung cơ bản sau:

– Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020;

– Góp ý kiến bổ sung cho Báo cáo trình Hội nghị, các Quy chế, Quy định nội bộ của Liên đoàn;

– Bầu đại biểu dự Hội nghị Đại biểu viên chức và người lao động Liên đoàn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị của các đơn vị:

Chia sẻ

Gửi bình luận