Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động Liên đoàn Vật lý Địa chất năm 2020

0

Sáng 05/3/2020, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2020.

Thành phần tham gia Hội nghị gồm các đại biểu đương nhiên (lãnh đạo Liên đoàn, Bí thư đảng ủy Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM Liên đoàn, Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng chức năng, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, trưởng Ban nữ công Liên đoàn) và các đại biểu được bầu từ các đơn vị cơ sở đại diện cho viên chức và người lao động trong toàn Liên đoàn.

Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp đại diện Ban lãnh đạo và các Vụ chức năng của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên – Phó Tổng Cục trưởng; đồng chí Đinh Đức Anh – Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đỗ Đức Thắng – Phó Chánh văn phòng; đồng chí Đặng Quang Khải – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu Viên chức và Người lao động Liên đoàn Vật lý Địa chất năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Hội nghị cũng đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Tổng cục trưởng và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng cục, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Toàn thể lãnh đạo, viên chức và người lao động trong Liên đoàn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2020, góp phần đưa Liên đoàn ngày càng ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chia sẻ

Gửi bình luận