Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

0

Ngày 21/11/2019, tại trụ sở Liên đoàn Vật lý Địa chất, Đảng ủy Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đang làm việc tại Liên đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Đạo – Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chình đã đánh giá cao sự có mặt khá đông đủ của các đại biểu được triệu tập dự Hội nghị mặc dù công việc khá bận rộn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị này và yêu cầu các đại biểu tham dự cần chú ý học tập và quán triệt đầy đủ, nghiêm túc.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng như Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 của BCH Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị; Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TW của 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng diễn ra nghiêm túc, trang trọng, qua Hội nghị các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Chia sẻ

Gửi bình luận