ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT LẦN THỨ XXI , NHIỆM KỲ 2020 – 2025

0

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Liên đoàn, Đảng bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tổng số đảng viên được triệu tập là 70 đồng chí (trong đó có 57 đảng viên chính thức và 13 đảng viên dự bị). Số có mặt tham gia Đại hội là 67 đồng chí (55 đảng viên chính thức và 12 đảng viên dự bị). Các đồng chí văng mặt đều có lý do chính đáng.
Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Bùi Vĩnh Kiên – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về dự và chỉ đạo Đại hội.
Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX (Nhiệm kỳ 2015 – 2020), khẳng định những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ, những khuyết điểm và tồn tại đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm để đề ra Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ XXI (2020 – 2025).
Toàn thể đảng viên tham dự Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đây là kim chỉ nam, định hướng cho mọi hoạt động của Liên đoàn trong giai đoạn tiếp theo.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ XXI (2020 – 2025) gồm 07 đồng chí;
Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ Liên đoàn tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam gồm 11 đồng chí (trong đó có 10 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết).
Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất quyết tâm giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên chung tay góp sức xây dựng Liên đoàn Vật lý Địa chất ngày càng phát triển vững mạnh.

Một số hình ảnh của Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thay mặt Đảng uỷ và Tổng cục tặng hoa và chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Lại Mạnh Giàu, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 – 2025.

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, thay mặt Chi bộ Kế hoach Tài chính trình bày Báo cáo tham luận tại Đại Hội

Đồng chí Nguyễn Nguyên Vượng, thay mặt Chi bộ Đoàn Địa vật lý hàng không trình bày Báo cáo tham luận tại Đại Hội

Các đại biểu tiến hành bầu Ban chấp hành đảng bộ Liên đoàn khoá XXI (2020 – 2025)

Các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Nguyễn Văn Hành, thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Các Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

Chia sẻ

Gửi bình luận