Đại hội Các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

0

Từ ngày 27/02/2020 đến ngày 03/3/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn Vật lý Địa chất đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

Nội dung Đại hội của các Chi bộ bao gồm:

– Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới;

– Kiểm điểm Chi ủy;

– Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của dảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên;

– Bầu Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới;

– Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội của các Chi bộ:

Chia sẻ

Gửi bình luận