Công tác Nghiệm thu cấp quản lý Kết quả thực hiện nhiệm vụ bước địa chất năm 2019

0

Ngày 17/10/2019, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu cấp quản lý Dự án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên Magnezite, dolomite, wollastonite vùng Tây Sơ Ró, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai” và Công tác địa vật lý thuộc Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kon Plong” do Liên đoàn Vật lý Địa chất thực hiện.

Đây là buổi nghiệm thu cấp quản lý đầu tiên năm 2019 của Tổng cục. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện hai nhiệm vụ của Liên đoàn Vật lý, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục cố gắng hoàn thành khối lượng của các nhiệm vụ khác được giao năm 2019 để nghiệm thu cấp cơ sở và trình nghiệm thu cấp quản lý đảm bảo thời gian mà Tổng cục yêu cầu.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

Chia sẻ

Gửi bình luận